19.09.2016 - č. 635/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 297/2016 Sb.

Předpis č. 635/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích

účinnost od: 19.09.2016

ve znění: č. 297/2016 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-635

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nová konsolidovaná znění
Legislativní novinky - Budoucí konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel a datumu účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-635