19.09.2016 - č. 226/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze... - ve znění 297/2016 Sb.

Předpis č. 226/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

účinnost od: 19.09.2016

ve znění: č. 297/2016 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-226

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nová konsolidovaná znění
Legislativní novinky - Budoucí konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel a datumu účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-226