17.10.2020 - č. 415/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb...

Předpis č. 415/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí

účinnost od: 17.10.2020

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-415/zneni-20201017

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-415/zneni-20201017