17.10.2020 - č. 167/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů sou... - ve znění 415/2020 Sb.

Předpis č. 167/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí

účinnost od: 17.10.2020

ve znění: č. 415/2020 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-167

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Legislativní novinky - Budoucí konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel a datumu účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-167