16.10.2020 - č. 419/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č.1050 o nařizení cizincům, kteří jsou drž...

Předpis č. 419/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1050 o přijetí krizového opatření

účinnost od: 16.10.2020

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-419/zneni-20201016

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-419/zneni-20201016