16.10.2020 - č. 416/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným...

Předpis č. 416/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

účinnost od: 16.10.2020

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-416/zneni-20201016

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-416/zneni-20201016