16.02.2021 - č. 30/2021 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Předpis č. 30/2021 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

účinnost od: 16.02.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-30/zneni-20210216

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-30/zneni-20210216