15.10.2020 - č. 15/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,... - ve znění 405/2020 Sb.

Předpis č. 15/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

účinnost od: 15.10.2020

ve znění: č. 405/2020 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-15

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Legislativní novinky - Budoucí konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel a datumu účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-15