15.04.2015 - č. 75/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-kl...

Předpis č. 75/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 15.04.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-75/zneni-20150415

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nové účinné předpisy
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-75/zneni-20150415