14.05.2019 - č. 119/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 223/2016...

Předpis č. 119/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

účinnost od: 14.05.2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-119/zneni-20190514

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-119/zneni-20190514