11.02.2020 - č. 20/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provede...

Předpis č. 20/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

účinnost od: 11.02.2020

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-20/zneni-20200211

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-20/zneni-20200211