07.04.2021 - č. 157/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se...

Předpis č. 157/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 07.04.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-157/zneni-20210407

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-157/zneni-20210407