04.10.2019 - č. 251/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřen...

Předpis č. 251/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 04.10.2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-251/zneni-20191004

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-251/zneni-20191004