03.04.2015 - č. 61/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony pro...

Předpis č. 61/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

účinnost od: 03.04.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-61/zneni-20150403

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nové účinné předpisy
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-61/zneni-20150403