01.12.2019 - č. 286/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslav...

Předpis č. 286/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

účinnost od: 01.12.2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-286/zneni-20191201

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-286/zneni-20191201