01.12.2019 - č. 284/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a s...

Předpis č. 284/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

účinnost od: 01.12.2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-284/zneni-20191201

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-284/zneni-20191201