01.10.2019 - č. 209/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve z...

Předpis č. 209/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 01.10.2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-209/zneni-20191001

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-209/zneni-20191001