01.10.2019 - č. 206/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva...

Předpis č. 206/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 01.10.2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-206/zneni-20191001

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-206/zneni-20191001