01.10.2019 - č. 104/2008 Sb. - Zákon o nabídkách převzetí - ve znění 204/2019 Sb.

Předpis č. 104/2008 Sb. - Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)

účinnost od: 01.10.2019

ve znění: č. 204/2019 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-104

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Legislativní novinky - Budoucí konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel a datumu účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-104