01.04.2021 - č. 85/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb...

Předpis č. 85/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvůláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 01.04.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-85/zneni-20210401

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-85/zneni-20210401