01.04.2021 - č. 430/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na stravování a je... - ve znění 129/2021 Sb.

Předpis č. 430/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

účinnost od: 01.04.2021

ve znění: č. 129/2021 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-430

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Legislativní novinky - Budoucí konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel a datumu účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-430