01.04.2021 - č. 154/2021 Sb. - Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Předpis č. 154/2021 Sb. - Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

účinnost od: 01.04.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-154/zneni-20210401

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-154/zneni-20210401