01.04.2021 - č. 153/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých škol...

Předpis č. 153/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 01.04.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-153/zneni-20210401

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-153/zneni-20210401