01.04.2021 - č. 141/2021 Sb. - Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systé...

Předpis č. 141/2021 Sb. - Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

účinnost od: 01.04.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-141/zneni-20210401

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-141/zneni-20210401