01.04.2021 - č. 119/2001 Sb. - Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probí... - ve znění 38/2021 Sb.

Předpis č. 119/2001 Sb. - Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

účinnost od: 01.04.2021

ve znění: č. 38/2021 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-119

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Legislativní novinky - Budoucí konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel a datumu účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-119