01.01.2020 - č. 72/2005 Sb. - Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a škol... - ve znění 248/2019 Sb.

Předpis č. 72/2005 Sb. - Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

účinnost od: 01.01.2020

ve znění: č. 248/2019 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Legislativní novinky - Budoucí konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel a datumu účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72