Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

23.01.2021 - č. 22/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 56 o změně krizových opatř...

Předpis č. 22/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 56 o změně krizových opatření

23.01.2021 - č. 23/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 57 o přijetí krizového opa...

Předpis č. 23/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 57 o přijetí krizového opatření

22.01.2021 - č. 3/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich u...

Předpis č. 3/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

č. 23/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 57 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 23/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 57 o přijetí krizového opatření

č. 22/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 56 o změně krizových opatření

Předpis č. 22/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 56 o změně krizových opatření

č. 21/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SAR...

Předpis č. 21/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

22.01.2021 - č. 21/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 55 o prodloužení nouzového...

Předpis č. 21/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 20/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 20/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

20.01.2021 - č. 18/2021 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným...

Předpis č. 18/2021 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

č. 19/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu...

Předpis č. 19/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

č. 18/2021 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a preve...

Předpis č. 18/2021 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

19.01.2021 - č. 16/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 53 o zákazu maloobchodního...

Předpis č. 16/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 53 o přijetí krizového opatření

19.01.2021 - č. 17/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 54 o přijetí krizového opa...

Předpis č. 17/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 54 o přijetí krizového opatření

č. 17/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 54 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 17/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 54 o přijetí krizového opatření

č. 16/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 53 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb ...

Předpis č. 16/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 53 o přijetí krizového opatření

15.01.2021 - č. 582/2020 Sb. - Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro ...

Předpis č. 582/2020 Sb. - Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje

15.01.2021 - č. 1/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Stá...

Předpis č. 1/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

15.01.2021 - č. 2/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Stá...

Předpis č. 2/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

č. 15/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 15/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 14/2021 Sb. - Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost Če...

Předpis č. 14/2021 Sb. - Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky