Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

07.08.2020 - č. 331/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním ...

Předpis č. 331/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

č. 331/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřen...

Předpis č. 331/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

č. 332/2020 Sb. - Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické ...

Předpis č. 332/2020 Sb. - Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

č. 333/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. ...

Předpis č. 333/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 334/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a ...

Předpis č. 334/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 335/2020 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

Předpis č. 335/2020 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

č. 336/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemický...

Předpis č. 336/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.08.2020 - č. 322/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb...

Předpis č. 322/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

01.08.2020 - č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné o... - ve znění 322/2020 Sb.

Předpis č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

01.08.2020 - č. 324/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a sta...

Předpis č. 324/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2020 - č. 145/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících láte... - ve znění 326/2020 Sb.

Předpis č. 145/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

01.08.2020 - č. 326/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb...

Předpis č. 326/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

01.08.2020 - č. 328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nen...

Předpis č. 328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

01.08.2020 - č. 329/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřej...

Předpis č. 329/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

č. 330/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 330/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

č. 329/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

Předpis č. 329/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

č. 328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Předpis č. 328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

30.07.2020 - č. 285/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ...

Předpis č. 285/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

č. 326/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťující...

Předpis č. 326/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

č. 327/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 ods...

Předpis č. 327/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.