Zakony-komentare.cz

Vítáme Vás na našem novém e-shopu zakony-komentare.cz.

Jedná se o specializovaný internetový obchod na právnickou literaturu. Najdete tu odborné publikace zabývající se problematikou nového občanského zákoníku České republiky, který přichází v platnost od 1. ledna 2014 (jeho úplné znění najdete zde - ÚZ č.900 Nový občanský zákoník 2014). Nabízíme Vám několik desítek publikací týkajících se nového zákoníku, které zahrnují nový občanský zákon ve srovnání s původní úpravou, komentář k zákonu, změny v občanském zákoníku, občanské právo hmotné, občanský soudní řád apod. Komentář k novému občanskému zákoníku 2014 by měl být nedílnou součástí vybavení každé, nejen právnické firmy.

Jeden z pilířů reformy občanského práva představuje zákon o obchodních korporacích (společnostech), který přichází v platnost také od 1.1.2014. Tato reforma se dotkne všech obchodních společností, resp. všech právnických osob. Z toho důvodu nabízíme několik titulů, které Vám , ať už jste živnostník nebo majitel firmy, pomohou zorientovat se ve všech změnách, které s sebou nový zákon o obchodních korporacích přináší. K dispozici je úplné znění (ÚZ č.901 Zákon o obchodních korporacích) a rozsáhlý Komentář k zákonu o obchodních korporacích za exkluzivní cenu.

Mezi nejhledanější odborné publikace na internetu v současné době patří: Nový občanský zákoník 2014, Zákon o obchodních korporacích a jeho komentář 2014.

V neposlední řadě Vám nabízíme ostatní úplná znění zákonů (tzv. ÚZ), souvisejících s reformou občanského (civilního) práva, v této kategorii najdete správní řád, živnostenský zákon, veřejné rejstříky, katastr nemovitostí, zákoník práce a další zákony po rekodifikaci 2014.


Přejeme Vám příjemné nakupování!

Aktuálně v zákonech ČR

16.02.2019 - č. 42/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku tre...

Předpis č. 42/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

16.02.2019 - č. 43/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležit...

Předpis č. 43/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

15.02.2019 - č. 110/2018 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách - ve znění 268/2018 Sb.

Předpis č. 110/2018 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách

15.02.2019 - č. 268/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákov...

Předpis č. 268/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách

č. 41/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 41/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 40/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulova...

Předpis č. 40/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019

Více aktuálních zpráv...

Občanský zákoník. Komentář

Občanský zákoník. Komentář
Petrov, Výtisk, Beran a kolektiv

Naše cena: 4 990,00 Kč
Běžná cena: 4 990,00 Kč

DETAIL

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: Komentář k § 1721-2893 podle stavu k 1.4.2017

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: Komentář k § 1721-2893 podle stavu k 1.4.2017
Fiala Josef, Pražák Zbyněk a kolektiv

Naše cena: 2 990,00 Kč
Běžná cena: 2 990,00 Kč

DETAIL